Wat is een ULP? Afdrukken

logoULP_espace

Het idee om ULP's (Urban Lifestyle Point) te creëren in een stad is relatief eenvoudig. Het gaat er om een specifiek deel van de publieke ruimte zo te beheren dat het "waarde" krijgt, waarde in de marketingzin van het woord.


Deze waarde kan ontstaan door de kwaliteit van de fysieke omgeving, door bepaalde diensten die worden aangeboden of door activiteiten die er worden georganiseerd maar deze waarde ontstaat eveneens en hoofdzakelijk door een gevoel van trots, van respect en door het gevoel dat men bij deze ruimte hoort, er deel van uitmaakt. Al deze elementen zijn bovendien nauw met elkaar verbonden.


Een bevolking, een gemeenschap zal zich pas volledig met een plek identificeren als deze een positieve uitstraling op hen heeft. De inrichting en het beheer van een ruimte moeten beantwoorden aan behoeften, verwachtingen en zelfs verlangens. Ze moeten rekening houden met de leefomstandigheden, de gewoontes, de gedragingen, het waardesysteem, kortweg de levensstijl. Het culturele aspect is daarbij heel belangrijk. De omvorming van een stedelijke ruimte naar een ruimte voor ontmoeting en uitwisseling is dus direct verbonden met de bevolking die de ruimte zal bezoeken en met de manier waarop de ruimte bezocht zal worden.


Het kan over een plein gaan of over een park of over elke andere stedelijke ruimte die op een bepaalde manier een « centrumfunctie » heeft voor de doelgroep.

 

ULPcompo1

 

Het idee mag dan eenvoudig zijn, de uitwerking ervan is dat veel minder. Waarde creëren op een openbare plek impliceert dat die plek moet aangepakt worden als een echt « product », als een « commercieel concept ».

Om deze uitdaging tot een goed einde te brengen, moet er met vier dimensies rekening gehouden worden:

  • De identiteit van de ruimte (kwaliteit, imago,...)
  • De gezelligheid (de mogelijkheid om de verschillende aanwezige bevolkingsgroepen met elkaar te verbinden)
  • De bereikbaarheid et de verbindingen met de aangrenzende zones
  • Het gebruik van de ruimte en de aard van de activiteiten die er plaats hebben
ULPcompo2

Een ULP moet een bestemmingsplek worden en een plek waar ruimte is voor integratie.

Een bestemmingsplek omdat de ULP een duidelijke marketing positionering heeft met een doelgroep en duidelijke objectieven.

Een plek waar ruimte is voor integratie
, omdat de ULP's gebouwd en ontwikkeld zijn als gezellige ruimtes, waar de gebruikers zicht echt goed voelen en die ze als "van hen" beschouwen. Omdat men rekening houdt met de culturele waarden worden de klassieke kloven die er voor zorgen dat men in zichzelf gekeerd blijft, vermeden. ULP's kunnen bijvoorbeeld ontwikkeld worden op basis van de Euro-Socio-Styles® ontwikkeld door GfK.Voor het uitdenken, het uitvoeren en het beheer van een ULP zijn een grote soepelheid en een grote inzet van middelen en competenties nodig en dit van verschillende partijen. Het is op vele vlakken een complexe materie. Het gaat over niet meer of niet minder dan het creëren van een PLEK en het doen leven van die plek. "Placemaking en Place Management".

Het betrekken van zowel publieke als private partners, zeker om de financiering rond te krijgen, en het oprichten van een speciale beheergroep zijn absoluut noodzakelijk om er een succes van te maken.

Het is moeilijk om een definitie te geven van een ULP omdat het moeilijk is om een proces te definiëren. Een ULP is wel degelijk een proces. Het werk is nooit gedaan.
 
News

INSCRIVEZ-VOUS à AMCV INFOS


Restez régulièrement au courant des actualités de l'AMCV et de ses actions !


Découvrez notre dernière NEWSLETTER

Octobre/Décembre 2018

Newsletter AMCV Oct Dec 2018 Cover


Découvrez les dernières vidéos de l'AMCV sur notre chaîne CityV

logo-CityV web small


Résultat de recherche d'images pour alt

Newsletter zich inschrijven
Naam
E-mail
AMCV presentation