CentrumManagement Afdrukken

Als katalysator van het centrummanagement en lid van de Europese Federatie van de Stadscentra werd het CEMA (Centrummanagement) in 1997 opgericht. Deze vereniging is samengesteld uit partners uit de publieke en private sector, plaatselijke verenigingen die zich bezighouden met centrummanagement en steden die dit centrummanagement eveneens wensen toe te passen. Deze vereniging neemt zowel op gewestelijk als op federaal niveau en neutrale houding aan.

 

amcv_house

 

Het CEMA wil:

-  het centrummanagement professioneel aanpakken,

-  de ontwikkeling van het centrummanagement waarborgen,

-  doeltreffende technieken met betrekking tot het centrummanagement promoten,

-  uitwisselingen op Europees niveau aanmoedigen.

Het CEMA:

Promotie:
het promoten en het bekendmaken van het centrummanagement-concept bij de partners uit de politieke, economische en sociale sector en bij de vertegenwoordigers van het verenigingsleven. Dit gebeurt zowel op plaatselijk, gewestelijk, federaal en europees niveau, binnen de Europese Federatie van stadscentra.

Actie:
het opzetten van een netwerk van de centrummanagement-cellen, coördinatie van gemeenschappelijke acties, projecten uitwerken in samenwerking met de Europese partners.

Deskundigheid en advies:
met betrekking tot het centrummanagement: hulp bij de oprichting van partnerschappen, juiste toepassing van het centrummanagement, het opstellen van een actieplan, het introduceren van adequate middelen ter ontwikkeling en ter inwerkingstelling van de partnerschappen. Verspreiding van informatie en doeltreffende technieken met betrekking tot het centrummanagement, het inrichten van specifieke opleidingen die tot doel hebben onmiddellijk te kunnen beantwoorden aan de verwachtingen van zowel de centrummanagers als van de plaatselijke partners.
zie rubriek Augeo

Onderzoek & studies:
research in verband met nieuwe technieken wat betreft centrummanagement, "benchmarking", het ontwikkelen van specifieke instrumenten voor de doorlichting van een stadscentrum (prestatie- indicatoren, beheersinstrumenten), begeleiding van navorsingswerk en studies met betrekking tot de stadskernen.
zie rubriek Augeo

Reflectie
betreffende het juridische kader.

Voorstellen
van mogelijke oplossingen voor de problematiek waar men in het de stadscentrum mee geconfronteerd wordt.

Dienstverlening naar de leden toe:
een ruime waaier van diensten aanbieden die rechtstreeks beantwoorden aan de noden, conferenties en studiereizen, de verspreiding van publicaties en nieuwsbrieven, de deelname aan beurzen, de coördinatie van acties, het opzetten van een netwerk van de verschillende partners.

 
News

INSCRIVEZ-VOUS à AMCV INFOS


Restez régulièrement au courant des actualités de l'AMCV et de ses actions !


Découvrez notre dernière NEWSLETTER

Octobre/Décembre 2018

Newsletter AMCV Oct Dec 2018 Cover


Découvrez les dernières vidéos de l'AMCV sur notre chaîne CityV

logo-CityV web small


Résultat de recherche d'images pour alt

Newsletter zich inschrijven
Naam
E-mail
AMCV presentation